صنعت شيشه

بلور و کریستال
  • لیوان، استکان، ظروف تزئینی و اکسسوری ظروف و ...

کالا و خدمات قابل ارائه در بخش های نمایشگاه